Is steppen met hond toegestaan bij wet?

Fietsen met hond is bij wet verboden in België. Steppen met hond er naast is toegestaan als u stapvoets rijdt in België. De step wordt niet gezien als rijwiel maar als niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel… dus gelijk aan skaten. [ Extra note voor Nederlandse lezers: In Nederland is fietsen met hond wel toegestaan, maar in beide landen is er wel een trekhondenwet ].

In België valt de step sinds 15 maart 2007 onder de wetgeving rond de ‘voortbewegingstoestellen’. In deze categorie worden ook Segway, skate, skateboard, rolstoel en andere geregeld.

Een niet gemotoriseerd ‘voortbewegingstoestel’ kent dezelfde regels als een fietser wanneer het zich sneller dan stapvoets voortbeweegt: fietspad, rijweg, jaagpad, … Wimagesanneer het zich stapvoets beweegt wordt het beschouwd als een voetganger. Er kan er dus gewoon gestept worden met een hond stapvoets in België, daarvoor mogen ze u niet beboeten. Als u een stapvoets tempo heeft dan bent u volgens de wet voetganger op een step.

Als u sneller wilt trainen met uw hond, kunt u – om een boete te vermijden als u snel wilt rijden met uw hond naast of voor de step –   lid worden van de federatie van Belgische musher clubs ( fbmc.be ) en dan kunt u vrij trainen. Dat is ca 35 € lidgeld per jaar.

Steppen met je hond MAG WEL dus wel in België, maar er zijn voorwaarden aan verbonden:
zo mag je de hond niet laten trekken (dit valt onder mushing) je mag dus je hond volgens de wetgeving niet gebruiken als trek of lastdier met enkele uitzonderingen (en daaronder vallen de mushers).

Mushing (hond je fiets, step, kar of slee laten trekken) en dogscooting (steppen met hond) zijn dus twee verschillende dingen.

Er zijn in het verleden bijv. wel skaters beboet in België die de hond aan uit het laten waren, maar dat wordt beboet als de hond de skater voort trekt. Wanneer de eigenaar op een rustig tempo er naast rijdt is dat geheel legaal.


Myriam Wilmsen (dogscooting[a]gmail.com) stelde de vraag in 2012 of er gestept mag worden met hond in België, aan het hoofd van de Belgische FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Antwoord:
Det gebruik van honden als trek-en lastdier is bij art 36 7° van de dierenwelzijnswet verboden, dit omdat inderdaad historisch honden zware lasten moesten trekken die dikwijls hun krachten te boven gingen. Intussen is de sledehondensport ontstaan en zijn er regels uitgewerkt om toch de mushing op diervriendelijke wijze te laten doorgaan.
Van bikejöring is gezegd dat dit niet valt onder hogergenoemd verbod omdat de hond in principe niet alleen trekt, maar het baasje meetrapt of loopt. Met dogscooting is het niet anders, als ik uw beschrijving goed lees. Met andere woorden valt deze activiteit evenmin onder het verbod.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.
Hoofd dienst Dierenwelzijn